Green Dakini Tantra

Предстоящо събитие

Начало:

17

Декември

Събота

10:30

Край:

17

Декември

Събота

19:00

Всяко видение или желание, което искате да проявите в своя живот, трябва да бъде заредено с вашата оргазмична сексуална мощ. Но този оргазмен заряд не може да се породи без първо да сте се свързали със своята дива енергия.

Дивото е онази енергия, която всички сме притежавали, преди да нахлузим “усмирителните ризи”, които обществото и семейството ни налагат.

Дълго време подтисната животинска енергия може да бъде опасна. Затворничеството на дивото е покварило до толкова естествената енергия, че тя не може да тръгне лесно в съзидателна посока.
Важно е да разберем, че лишаването от първичната жизнена сила и отчасти загубата й е причината за неудовлетвореността и недоволството съществуващи между двата пола.

Как можем да се върнем при дивото и да му дадем място в живота си. Това ще преживеете в модула GREEN DAKINI TANTRA

 

 

 

Тялото на жената е инструмент за наслада и любов. То ни е дадено за да творим и събуждаме любов. Често непознавайки тялото си и непозволявайки си да изразяваме емоциите си, тялото страда. 

??В тялото се задържа информация за всичко, което сме преживели през целия си живот. Тялото е като записващ диск. Дори и да не помниш нещо, в тялото ти има спомен за това! 

 

    В този модул на Dakini Tantra, ще се срещнем с дивото, ще пробудим подтиснатия гняв, ще извадим всичко, което сме задържали и дори не знаем, че в там.

Защо е важно да извадим гнева, защото той държи нашата креативна енергия.

   Да изразявам гнева си не означава, че ако вие се ядосвате и го заявявате, това е изразяване на гняв.

Да би могло да е по-лечебно от задържането му, но често ние носим в себе си много по-голям гняв, носен дори от поколения назад.

Понякога сме гневни на живота!

Понякога просто не бива да изразявам гнева си.

Понякаога сме гневни на съпруга си, но продължаваме да живеем с него, защото така ни е удобно. 
Можем да сме гневни на шефа си, но да продължаваме да му се подчиняваме…

и още много сценарии….

Всичко това, всеки ден ни отдалечава все повече и повече от нашата истинност и малко по малко умира нашата креативност, съзидателна сила и желание да творим.
Загубваме изцяло връзката със своята дива жена. 

 

 

В този модул ще се срещнем с тъмната и светлата страна в себе си. Ще си позволим да извадим сенките си и да им дадем пространство.

 

 

 

 

Когато преживеем предизвикателна ситуация в живота си и сме разочаровани, това поражда гняв.
Тези неотработени чувства остава в тялото и макар да гледаме с любов към случилото се в миналото, тялото помни. Защото всички чувства имат равни права.

?? Подтискайки смущаващите чувства, ние губим жизнената си енергия. Всяко чувство принадлежи на живота.
??Гневът е животворна енергия.  Ако не можеш да си позволиш да си гневен, не можеш да си позволиш и да обичаш. Те са едно!

 

 

✨Ако искаш да срещнеш дивия Аз, сенките си и да освободиш повече пространство за любов в живота си, това е такава възможност.

Плашещо е, но е целебно!

 

 

?Ще бъдеш напълно подкрепена в кръг на доверие, приемане и много любов. В този кръг ние сме сестри, майки и дъщери, учители, вещи жени, творителки… Лекувайки себе си чрез другите, помагаме на другите да се излекуват през нас. 

 

?КАКВО ОЗНАЧАВА ТАНТРА?

Тан – РАЗШИРЯВАМ СЕ
Тра – инструмент
Тантра е начин да разширим себе си.

* Заедно ние ще позволим на тялото си да се разшири, припомяйки си, че то е създадено за да чувства. Ще му позволим да се свърже с екстаза и радостта. Ще го обикнем още малко повече, осъзнавайки, че така както ние третираме нашето тяло, така ще се отнасят и другите към него.

* Заедно ние ще разширим емоциите си като ги приемем. Те всички принадлежат на живота и имат равно право да бъдат изразени.

* Заедно ние ще разширим ума си. Ще създадем баланс между рационалния и ирационалния ум. В живота се налага да използваме постоянно рационалния ум, развивайки интуициата си ние ще създадем баланс между тях.

* Заедно ние ще разширим енергията си. Колкото повече развиваме енергията си, толкова повече виталност ще имаме във всяка посока и всички творения, които създаваме. Каквото и да правим то е пълно с живот.
Тантра е път към разширението, път към живота и радостта. Път към теб самата.

Това е невероятна възможност – за един ден, да преживеш практики, които ще те докоснат до тантричния път на радостта.

✔️Тези еднодневни събития са част от обучението “Тантра за жени”, което включва 4 модула – Земя, Вода, Огън и Въздух, изнесени обучения от по 4 дни всеки модули.

 

 

 

?? ДАКИНИ – Защо Дакини?

Дакини е женското превъплъщение на просветление. Тя е женският аспект на Буда природата.
Дакини се появява, когато човек преживява трансформация и е в началото на своя нов път.
Когато прави голяма промяна и преживява осъзнавания, които го водят отвъд интелектуалното. Когато прави преместване от интелектуалния към подходът минаващ през опита.
Дакини олицетворява онази спонтанна, игрива, закачлива женска енергия, която не принадлежи на рамките и ограниченията на илюзиите, в които рационалният ум се опитва да я постави. Дакини може да се прояви като разрушителна, любяща, подкрепяща, необуздана енергия, която има за цел да премахне заблудите от живота на човек

 

⭐️Ако нещо кликва в теб, си добре дошла в кръга.