Развитието на чакрите и връзката с психичните процеси
01 Ноември 2018

Още от периода на зачатието, плодът започва да формира определени качества и да изгражда своите чакри. Този период продължава до пълното съзряване на индивида.

В периода на израстване, на база преживяванията, всяка чакра развива качества, които ни дават определени права. Формират се психични процеси, които влияят на целия живот. Така се форимрат СЕДЕМТЕ ПРАВА.

Ето коя чакра, кога се развива, какви психични права формира, какви психични демони развива и каква е причината за това:

1 – Муладхара чакраПравото да бъдеш тук, правото да имам
Формира се: От 4 месец на бременността до 12-ия месец след раждането.
Кулминация:  4-5-ти месец от раждането
Формира се демон:  страх

Ако нещо е застрашавало животът по време на този период, у човек се развива много силно страхът.
Формира се правото: Правото да бъдеш тук , Правото да имам.

Проблеми на това ниво се формира най-вече при нежалани деца, също тези които са били лишавани от базови грижи като малки /храна, облекло, грижа, топлина, здравословна околна среда/. Те израстват с осъзнаването, че нямат съдържание заради което да са ценни и затова не заслужават да бъдат и да имат. Правота да имам лежи в основата на здрава първа чакра.

 • Имам ли право да заемам пространство?
 • Имам ли право да утвърдя индивидуалността си?
 • Имаме ли правото да се грижим за себе си?

Правото да бъдем тук е нашето право да съществуваме. Следствие на това право се развива и Правото да имаме. По специално да имаме онова, от което се нуждаем за да оцелеем. Понякога е възможно да съм взел правото си да бъда тук, но да не съм си дал правото да имам – време за себе си, удоволствие, пари, притежания, любов, похвала.

Основна задача в развитието на бебето в този период е: Как да се научи да управлява тялото си. Как да суче, да смила, да хваща, да седи, пълзи. Общо взето как да се справя с физическия свят. Бебето е в симбиоза с майката и не разпознава все още чувството за  Аз. Бебето е абсолютно зависимо в този период. Ето защо, когато тези нужди са добре посрещнати, детето се чувства добре дошло в света. Изгражда основна сигурност и заземеност, формират  се доверие или недоверие. Този етап ни дава чувството за надеждна среда и ни затвърждава правото да бъдем тук и сега.

2 – Свадищана чакраПравото да чувствам, правото да искам

Формира се: От 6-тия месец до 24-ти месец.
Кулминация: 12-18-ти месец
Фомира се демон:  вина

Формира се, когато е подтиснат естественият поток на емоционална и сексуална енергия в тялото. 
Формира се: Правото да чувстваш

 • Нямаш право да се сърдиш.
 • Как можеш да даваш воля на такива емоции.
 • Би трябвало да се срамуваш от себе си.
 • Момчетата не плачат.

Когато детето израства с тези утвърждения, тогава правото да чувстваме е намалено и ние загубваме контакт със себе си, вцепеняваме се и изключваме. Вследствие на нарушено право да чувстваш, се нарушава правото да искаш. Правото ни да се радваме на здрава сексуалност е тясно свързана с правото ни да чувстваме. Чувстването е в основата за здрави психични процеси.

Така че ако не можем да чувстваме, то е много трудно да знаем какво искаме! 

Основна задача в развитието на бебето в този период: Когато детето започне да пълзи и ходи, то започва да се отделя от майката и преживява кратки епизоди на независимост. Тук бебето започва да разбира, че е отделно. Това е амбивалентно – от една страна е плашещо от друга е възбуждащи и интригуващо. Детето започва да изследва света и връзката с другите. Ето защо тук е много важно бебето да бъде поощрявано, да изследва своите чувства и следователно желания. Тук стои разбирането на Аз и друтиге.  На този етап тези различавания по- скоро се чувстват, отколкото разбират. В този момент детете е цялото потребност, усещания и желание. Тук потребностите искат да бъдат задоволени. Потребностите и желанията дават импулс и мотивация за придвижване. Иска нещо и се придвижва към него. Тъй като речта още не е развита, първото средство е емоцията. Важно е детете да бъде поощрявано, когато иска да задоволи своите желания.

Този етап се фокусира върху формирането на емоционална идентичност, която се интересува главно от себеудовлетворяването.

3 – МанипураПравото да действм, правото да бъдем свободни

Формира се: От 18-ия месец до около 4 години
Формира се правото: Правото да действм, правото да бъдем свободни
Формира се демонът: срам

Тук се формира чувството за срам и съмнение. Пречупване на волята на детето в този период е крайно вредно. Важно е детето да бъде подкрепяно, че може.

Ако детете изгради страх от наказания или принудителни действия, това веднага вкарва детето в подчинена позиция и то не може да развие правото си да действа. Страхува се. 

След това, тези хора следват другите, вървят по техните стъпки, страхуват се от нововъведения, страхуват се да бъдат свободни. Волята и спонтанността изчезват, жизнеността спада. Следствие на тази чакра, се блокира и правото да бъдем свободни.

Човек се нуждае от свобода за да развие своя вътрешен авторитет.

Основна задача в развитието на детето: Детето вече се е излюпило от майка си,  вече е достатъчно сигурно в тази откъснатост и сега иска да експериментира със своята воля. 

Онова, което е било само обект на желание в предишния период, сега се превръща акт на волята – искане. 

Постепенно се събужда Егото. Това е период на формиране на Его – идентичност. Детето в този етап иска да утвърди чувство за личност, сила и способност за себетворчество и себеопределение. 

Автономността развита в тази чакра, формира основа за сила, себеизява, активност, воля.


4 - Анахата
чакраПравото да обичаш и да бъдеш обичан.

Формира се: От 4 – 7 година
Формира се демонът: тъга
Формира се правото: Правото да обичаш и да бъдеш обичан

Това право може да бъде нарушено от родител, който не е способен да се грижи и обича детето си. Отношенията вътре в семейството осигуряват първия модел на детето за това, как да формира своите отношения с другите. Осъждане на единия родител от другия, както и взаймно осъждане е крайно вредно за детете в този етап. Може също така да бъде блокирана от междукултурни различия и борби, войни, всякакви осъдителни действия.

Тази чакра е много зависима от предходните, ако бъде нарушено някое от правата на предходните, това веднага оказва влияние и върху тази.

Основна задача в развитието на детето: Да се научи, как се отнасят едни към други, е основната задача в този етап. Тук се формира нашата социална идентичност. За което е важно да има добро себеприемане. Тази чакра се развива, когато детето остави упоритата егоцентричност на трета и започне да проявява интерес към отношения извън първичните с майката и бащата. 

Когато четвъртата чакра се събуди, любовта става по-съзнателна. В предишните етапи сърцето също е било отворено, но детето не е съзнавало своята любов. 

Сега осъзнавайки любовта, детето започва да адаптира така поведението си, че да получи или израи любов. Ето защо отхвърлянето или загубата в този период са много трудно преодолими. 

На база общуването с другите детето формира и своята самооценка. Любящи отношения и поощряване са много важни в този период. Изграждането на добра самооценка е изклучително важна, за да формира детето правилни отношения и да изгради любовта си.

5 – Вишутхи чакра - Правото да говориш и слушаш истината.

Формира се: От 7-12 години
Формира се демонът:  лъжи
Формира се правото: Правото да говориш и слушаш истината

Това се уврежда, когато в семейството не се позволява да се говори истината, когато е трябвало да се пазят семейни тайни или утвърждения като:

 • Не ми говори така
 • Това не се обсъжда в нашето семейство
 • Замълчи
 • Не се изказвай
 • Наду ми главата

Основна задача в развитието на детето: Развиват се езиковите умения. Важно е да се създадат здрави форми на общуване. Това е период на любопитство, съзидателност, експеримениране, творчество, експанзия. Затова е много важно да се отговаря на въпросите на детето и да му се дават възможности за изява. Това е формирането на творческа идентичност с нейното важно свойство – себеизразяване.

Ако предходните етапи са преминали добре, тогава детето има здраво чувство за себе си и е изпълнено енергетично и емоционално.

6  – Агня – Правото да виждаш
Формира се: 
Между 12г. и 18г.
Формира се демонът: илюзия
Формират се: Правото да виждаш

Проблем си появява, ако децата са поставени в несигурна и нездрава среда. Ако докато растат им се казва, че не е това което виждат или не е така както изглежда. Пример:  насилие в семейството, родител алкохолик, някакъв друг проблем, който е очевиден, но на децата не им се дава разумно обяснение, а се отклонява вниманието. Тогава децата изграждат един илюзорен свят и не могат да разграничат истината. Всичко това, може да повлияе и на физическото зрение.

Основна задача в развитието на детето: Това бележи период на ново изследване на тяхната социална идентичност. Този път се прави по-съзнателен начин, докато социалната идентичността на четвърта чакра, е в голяма степен създадена в несъзнаваната реакция на семейната динамика. Тук вече могат да възникнат наченки към духовни въпроси, митология, музика, поезия, филми, мода…

7-ма – Сахасрара – Правото да знаеш
Формира се:
 Ранна зрелост и по-нататък – след 18г. възраст.
Формира се демонът: привързаност
Формира се правото: Правото да знаеш

Това е правото на вярна информация, правото на истина, правото на знание, правото да знаеш какво става. Налагането на духовна догма, намалява личните и духовни правила на човек. Отказът на информация и образование затварят чакрата.

Основна задача в развитието на човек: Отнася се до стремежът към познание, формирането на мироглед и духовни стремежи. Основно тази чакра е свързана с търсене на смисъла, задавайки си въпроси за естеството на живота, Вселената и Аз-ът в нея. Развитието на чакрите през детството е относително несъзнавано. Развитието на чакрата при възрастния е в голяма степен съзнателно и продължава през целия живот. 


Ползвана литература: “Източно тяло Западен ум” – Енодия Джудит, собствени записки и лекции