Ако можеш да го разкажеш, значи не си го живял въобще
02 Февруари 2019

АКО МОЖЕШ ДА ГО РАЗКАЖЕШ, ЗНАЧИ НЕ СИ ГО ЖИВЯЛ ВЪОБЩЕ


"Каквото и да си живял, ако можеш да го предадеш с думи, значи не си живял въобще.


Когато за първи път започне да ти се случва нещо, което е отвъд думите, тогава значи ти се е случило да живееш, на вратат ти е почукал животът.

А когато върховната реалност почука на твоята врата, ти просто отиваш отвъд думите, онемяваш, не можеш да говориш, умът ти не може да роди нито една дума. И каквото и да кажеш, ще изглежда така бледо и мъртво, толкова няма да може нищо да изрази, че няма да има никакъв смисъл. Ще ти се струва, че си нечестен спрямо преживяването, което си имал.

Ако си обичал някога и ако си изпитвал разтапяне и сливане, когато двамата не са вече двама, телата остават отделени, но нещо между тях образува мост, един златен мост, и вътрешната двойнственост изчезва; една и съща жизнена енергия вибрира и в двата полюса - ако си преживял това, само тогава можеш да разбереш какво е Махамудра - изживяване отвъд думите, висша реалност на пълно сливане, това е един пълен оргазъм с целостта, с Вселената. То е сливане с източника на съществуванието.Това е песента на Махамудра.

Можеш да го пееш, но не можеш да го изречеш, можеш да го изтанцуваш, но не можеш да го изкажеш.

Така се е родил и танцът, той е бил начин за изразяване на екстаза, щастието, блаженството. Нещо от отвъд идва, и какво друго можеш да направиш? Можеш да го изтанцуваш, можеш да го изпееш, но не и да го изкажеш. " – ОШО