Какво е астрология
13 Декември 2018

“Човек е като реколта вино, той носи качествата на времето и мястото от което произхожда.”- К.Г. Юнг

В астрологичната карта са записани всички договори, които сме сключили преди да се появим. Още преди да се родим, вече е имало план за нашето съществуване в това тяло. Целият потенциал, всички важни срещи и събития са съгласувани така, че душата да изживее своята карма и да продължи еволюцията си. Чрез изучаване на рождената карта ние можем да разчетем и опознаем живота и себе си много по живо и пълно.

Предсказателната астрологията дава разбиране, къде и кога е добре да вложим усилия, върху какво е добре да работим, кога е добре да си почиваме и да изчакаме по-благоприятен период, така че да не вървим срещу съдбата си.
Асторологът разчита картата и дава насоки, но не е гадател.

Астрологията не е метод, с който да се коригира съдбата, не е средство да излъжеш съдбата, а да я изживееш чрез осъзнаване.

ИМА ЛИ ЧОВЕК СВОБОДЕН ИЗБОР

Хороскопът е план, договор с който сме се съгласили още преди да се родим, така че това са задачите и уроците, който ще изпълняваме през живота си. Ако не си приел нещо, то никога няма да се прояви в живота ти и обратното, всичко на с което си се съгласил ще трябва да го преминеш и научиш уроците.

Свободният избор на човек е в това:
Как, по какъв начин и по кой път да усвоите уроците си. Това решаваме самите ние.

Съществуват 2 пътя:

1 – Пътят на СЪЗНАТЕЛНО учене – Това е доброволно, съзнателно, волево участие на човек. Готовността на човек да се изправи пред предизвикателствата на живота и да освобождава действайки всички появили се по пътя препятствия. Да разбере какъв е урокът и да се постарае да го научи.

2 – Пътят на НЕСЪЗНАТЕЛНО учене – То влиза в сила, когато човек е пропуснал да научи някой урок, тогава така се завъртат нещата, че го принуждават да научи урока си. Често в тези ситуации се казва че съдбата “влачи” човек. Той се чувства безсилен и не знае защо му идва до главата дадена ситуация и обвинява всичко извън него.

Мнозина вървят по втория път, който води към страдание. Във втория случай, хората стават жертва на ситуация, в която се освобождава част от урока чрез преживяно, но тогава учебният процес не е пълен, тъй като човек оказва голяма съпротива и трудно пуска, това което трябва да му се отнеме. Тогава съдбата отново го среща със сходна ситуация до тогава докато научи урока от сключения договор, докато се научи да пуска, осъзнае и приеме.

“Нашата психическа структура повтаря структурата на Вселената и всичко случващо се в Космоса се повтаря в безкрайно малкото и единствено пространство на човешката душа.” - К.Г. Юнг